Network Menu

SWEA IT-Policy

SWEA Internationals IT-Policy är framställd av Webbredaktionen, under ledning av den Internationella Styrelsen.

IT-Policyn är menad som förtydligande och ger starka rekommendationer vad gäller kommunikation och arbete av elektroniska tjänster. IT-Policyn ska följas av alla Sweor i användandet av dessa tjänster.

En ny version av SWEA Internationals IT-Policy ska publiceras under 2015. Om du har frågor, ta gärna kontakt med SWEAs IT-experter via webIT(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaarkiv.org.