Network Menu

Riktlinjer

Riktlinjer för webbredaktionen

Webbredaktionen ska

 • bestå av ca 10 ledamöter med webbredaktörerna som sammankallande. Mandattiden är 2 år med möjlighet till förlängning. Ledamöterna ska ge en återspegling av SWEAs medlemmar med en spridning i ålder, kunskapsområden och region.
 • fördela följande uppdrag på redaktionsmedlemmarna:
  • Webbredaktör/innehåll
  • Webbredaktör/teknik
  • Bildredaktör
  • Ansvarig för övergripande IT och IT-verktyg
  • Ansvarig för support till avdelningar, regioner och kommittéer
  • Ansvarig för annonser
  • Webbjournalister
  • Ansvarig för sociala medier
 • på uppdrag av SWEA Internationals styrelse ansvara för att SWEA har en överskådlig, lättnavigerad och högkvalitativ webbsida.
 • på uppdrag av SWEA Internationals styrelse ansvara för att SWEA finns representerat på sociala medier på ett ansvarsfullt och värdigt sätt.
 • hålla sig underrättad om omvärldens utveckling av informationsteknik (IT) och se till att SWEA följer med i den utvecklingen på bästa sätt.
 • vara ett stöd för SWEA International, kommittéer, regioner och alla avdelningar gällande informationsteknik (IT).
 • hålla SWEA International, kommittéer, regioner och alla avdelningar informerade om vilka elektroniska tjänster som finns tillgängliga och hur de kan användas, samt att tillsammans med ovanstående undersöka vilka elektroniska tjänster som det finns behov av.
 • se till att allt digitalt material förvaras på ett säkert och åtkomligt sätt.
 • arbeta för att förbättra SWEAs kommunikation både externt och internt.
 • tillsammans med PR-kommittén göra SWEA mer synligt runt om i världen.
 • snabbt och effektivt sprida viktig information både inom och utanför SWEA.
 • vara tillgänglig dygnet runt genom att eftersträva att webbredaktionens medlemmar finns spridda över hela världen i olika tidszoner.
 • speciellt vårda demokratiaspekten inom SWEA och verka för en öppen och tydlig kommunikation på alla nivåer inom organisationen.

2014-01-07

Margaret Sikkens Ahlquist
Ingrid Westin
Annette Åsberg