Network Menu

Arbetsbeskrivning för lokala webbredaktörer

Välkommen som medarbetare i webbgruppen för din lokala SWEA avdelning.

Nedan följer en arbetsbeskrivning för alla lokala webbredaktörer. Att alla arbetar utifrån detta underlättar och och förenklar kommunikationen mellan SWEA Internationals webbredaktion och de lokala webbredaktionerna. Beskrivningen vänder sig i första hand till de webbredaktörer vars avdelning använder Tankbar som värd, men rekommenderas även till övriga webbredaktörer.

Hämta hem arbetsbeskrivningen här >>>